Diversiteit benutten gaat over elkaar in balans houden

Diversiteit in je team benutten?

Afhankelijk van het type organisatie waar je werkt, gaan teamleden op een bepaalde manier met elkaar om. Een profit of non – profit organisatie heeft echt een andere cultuur en dit vertaalt zich door naar hoe teamleden met elkaar omgaan. En ook in jou als individu zitten soortgelijke tegenstellingen. Bijvoorbeeld: focus jij je op het resultaat of op de relatie? Lees hier hoe andere teams worstelen met het zoeken naar de juiste balans.

Ik begeleidde vorige week een nieuw MT van 2 basisscholen, tijdens de lunch ging het gesprek over ‘Henk’. Afgedankt, niet meegegroeid met zijn tijd! Na jaren van trouwe dienst was hij ineens niet meer de Directeur van de school, maar de ICT beheerder die de groei van het onderwijs tegenhoudt. Vanuit respect wordt niets tegen hem gezegd, zijn collega’s laten hem begaan. Achter zijn rug om wordt wel geklaagd. “Computers zijn super langzaam”, “de muizen én de koptelefoons zijn stuk” en “wij mogen als medewerkers niet eens zelfstandig in het systeem”.

Langzaam gaat de kwaliteit van de school achteruit, het leerlingenaantal loopt terug. Maar wij gaan, kosten wat kost, respectvol met elkaar om! De cultuur is dat mensen mogen blijven werken tot hun pensioen.

In een commerciële organisatie gaat dat heel anders. Daar werd op hetzelfde moment een Strategisch team na 2 jaar opgeheven omdat ze niet snel genoeg resultaat lieten zien. Dat strategie een kwestie van lange adem is, werd voor het gemak van de beslissing, buiten beschouwing gelaten. Het resultaat blijf uit en dat telde! In deze cultuur worden mensen aan de kant gezet om het doel te halen.

Steeds vaker zie ik dat mensen wisselen tussen branches. Een geweldige kans tot groei voor beide partijen. Laatst ontmoette ik iemand die vanuit de bankenwereld in een ziekenhuis ging werken. Zij viel van haar stoel over hoe het eraan toe ging! “Besluiten nemen duurt hier zooooo lang, iedereen werd gehoord”! Ik bracht de mensen met elkaar in gesprek over hoe je zacht en betrokken bent op de relatie en hard en duidelijk op de output van het werk. Vaak slaat de balans in een team door naar één kant. Mede ingegeven door de organisatiecultuur. Iemand aannemen vanuit een heel andere sector kan echt een verrijking zijn. Mits het team er ook klaar voor is. Ik heb al veel teamleden weer zien verdwijnen uit teams omdat het verschil nog te groot was en de ervaring hoe ze met ‘anders denkende’ om moeten gaan te klein. Vaak zie ik dat de 4e of 5e persoon pas echt voet aan de grond krijgt. Ben of ken jij zo’n pionier die in andere omgevingen gaat werken om het verschil te maken?

En in wat voor type organisatie werk jij? Gaat het om de relatie of gaat het om presteren?

Vraag jezelf eerst eens af: waar ben ik zelf meer op gefocust? Het behalen van resultaat of het versterken van de relatie? En hoe zit dat in mijn team?
Start de ochtend met “Hoe gaat het met je?” of “Dit gaan we doen vandaag?”

En daag jezelf uit: Zoek eens bewust naar iemand die het anders doet dan de meeste teamleden. Daar zit potentie tot groei, voor iedereen.

Keep the balance.

Hoeveel oog is er voor diversiteit in jullie team?