Een robot in mijn team!

Een robot in mijn team!

Onlangs zat ik met Lukas van Steveninck op een terras in het Utrechtse Amelisweerd. Terwijl kano’s vol verveelde scholieren voorbij voeren, vroegen wij ons af in hoeverre organisaties en teams voorbereid zijn op ontwikkelingen in de toekomst. Lukas werkt veel met ondernemingsraden en constateerde dat maar weinig OR-en gebruik maken van hun adviesrecht dat ze hebben op besluitvorming van invoering of wijziging van belangrijke technologische voorzieningen (WOR, artikel 25.1.k) én automatiseringsbelissingen.

Belangrijke technologische voorzieningen en automatiseringsbeslissingen? Dat is nogal wat! Hieronder vallen onder andere overstappen op 3D of 4D printing, de aanschaf van zelfrijdende systemen, virtual reality, augmented reality of mixed reality, systemen voor bg data, investeringen in nano- of neurotech. Lukas constateerde dat deze onderwerpen vaak boven de pet van OR-en en directies groeien.

Technologie, bedreiging of kans?

Ik herkende het beeld. Teams zien technologie vaak eerder als bedreiging dan als kans. Maar zijn ook vaak zoekenden in wat nu precies de consequenties zijn. Binnenkort kun je bij de fotograaf je rijbewijs verlengen. Maar wat gebeurt er dan met de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van de rijbewijzen? Verdwijnen die banen, gaan die teams wat anders doen? Maar wat dan?

Toen ik in 1988 ging studeren was er nog geen internet waar we massaal gebruik van konden maken. Toen ik in 1998 mijn tweede trainersbaan startte, had ons bureau één e-mailadres voor alle medewerkers. De technologische ontwikkelingen gaan in zo’n hoog tempo dat ook moeilijk te voorspellen is hoe de wereld er over 20 jaar uitziet. En toch is enig anticiperen van belang!

Ook een behoefte aan duurzaamheid

Wat Lukas en ik daarnaast zagen is dat er binnen teams en organisaties ook een andere behoefte is. De behoefte aan zingeving en verantwoord bezig zijn. Met jezelf, met het werk, met collega’s en met de maatschappij. Duurzaamheid is geen modewoord meer, maar een oprechte behoefte.

Beide bewegingen, die van de technologische ontwikkelingen én die van de behoefte aan zingeving hebben de neiging enorm groots en abstract te worden. Hele internetplatforms worden volgeschreven over technologische en duurzaamheidstrends. Vaak zakt je na het lezen de moed in de schoenen. Té groot en té complex. En dat terwijl beide bewegingen ons werk definitief veranderd hebben en nog verder gaan veranderen. Je moet er dus wel wat mee.

Houd het klein

Al pratend kwamen Lukas en ik tot een belangrijk inzicht. We moeten het klein houden. Begrijpelijk en behapbaar.

En dat kan jij ook doen: houd het klein en praat erover. Neem een half uur tijdens je teamoverleg en bespreek de volgende vragen eens:
– Welke maatschappelijke ontwikkelingen zien wij die effect kunnen gaan hebben op onze activiteiten? Wat zijn kansen, waar liggen bedreigingen?
– Wat betekent dat voor onze opdracht als team, voor onze toegevoegde waarde?
– Moeten wij dingen op een andere manier gaan organiseren om goed voorbereid te zijn op de ontwikkelingen?
– Wat betekent dit alles voor de manier waarop wij met elkaar samenwerken?

Is jouw team klaar voor de toekomst?