Gedragen verantwoordelijkheid stimuleren: een voorbeeld

Gedragen verantwoordelijkheid stimuleren

Het betrof een MBO school in Almere. Volgens de directrice en haar teamleiders was er veel winst te behalen door beter samen te werken. De medewerkers hadden met name het idee dat de teamleiders meer duidelijkheid moesten bieden en in moesten grijpen als ze leerlingen naar hen toegestuurd kregen. De teamleiders wilden hierin meer gedeelde verantwoordelijkheid in plaats van dat alles via hen moest lopen.

Ze vroegen ons: Hoe creëren we meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de leerlingen?

Bijzonder in dit traject was dat er al 2 teamcoaches voor mij geweest waren. Beiden hadden het traject niet kunnen afmaken doordat de commitment weg was. Ik heb daarom vooral gestuurd op het vergroten van de commitment vanuit de leiding om voor langere tijd focus te houden op de onderlinge samenwerking. Zodra deze commitment er was, betrokken we de rest van het team erbij.

Een aantal reacties van de teamleden bij de kick-off waren: “We zijn allemaal anders, dat is nu eenmaal zo”. “Laten we vooral focussen op wat er allemaal wel goed gaat”. “Iedereen heeft stekelige kanten, laat dat zo zijn”. Andere geluiden waren: “Het zou zo mooi zijn als we meer muziek horen in de gangen”. “Er ontstaan steeds brand-situaties, dat creëert onrust”. “We werken op eilandjes”.

Op basis van de TeamQ test resultaten zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Eerst in kleine groepjes en daarna in een gesprek op voeten (een werkvorm uit de Deep Democracy methodiek). Hierin hebben we met elkaar 3 thema’s gekozen waarmee we aan de slag zouden gaan gedurende het jaar:

Thema 1 : Brand! Hoe lossen we dat op.
Thema 2 : Professioneel handelen
Thema 3 : Verwachtingen uitspreken

De leiding wilde een deel van de verantwoordelijkheid van dit traject zelf dragen. Daarom hebben we er met elkaar voor gekozen om de teamleiders themasessies te laten begeleiden. Wij van Mensen in Bedrijf maakten mini vlindersessies per thema. Deze lieten we de teamleiders ervaren, waarna zij zelf de themasessies uitrolden binnen de teams in school.

Aan het einde van het jaar kwam iedereen weer bij elkaar. We keken terug op het proces. Benoemden met elkaar verbeteringen, mede aan de hand van een 2e TeamQ meting, en kwamen tot de volgende successen om te vieren:
• Er zijn al 3 maanden geen brandjes geweest.
• We voelen ons veiliger op school
• Er wordt meer geëvalueerd
• Het leiderschap wordt meer gewaardeerd, er is meer duidelijkheid

De overall score was van een 6,9 naar een 7 gegaan. De medewerkers beseften: “als wij blijven denken dat het wel prima gaat, zal het altijd een 7 blijven. We moeten ook zelf aan de bak en het niet alleen bij de teamleiders neerleggen… Die hebben hun verantwoordelijkheid gepakt!