Gezonde medewerkers in een gezond team

Het belang van een gezond team

Zieke medewerkers kosten veel geld. Zo tussen de 200 en 400 euro per dag. Belangrijke veroorzakers van ziekteverzuim zijn werkdruk en stress. Van de 8,3 miljoen werkende mensen in Nederland heeft 14% hier last van. Becijferd is dat de kosten hiervan per jaar rond de 1,8 miljard euro liggen.

Sinds 1 juli 2017 is de arbowet veranderd. Een van de belangrijkste wijzigingen is de grotere rol die de preventiemedewerker krijgt. En ook de OR krijgt meer invloed op het arbobeleid.

Individuele of collectieve preventie?

Op dit moment is het nog altijd zo dat veel arbobeleid gericht is op individuele medewerkers. En dat terwijl werkdruk en stress juist verlaagd kunnen worden door te zorgen voor gezonde teams in je organisatie. Gezonde teams zijn teams waarin collega’s elkaar steunen. Dat kan doordat ze werk van elkaar overnemen in drukke tijden. Maar dat kan ook doordat ze elkaar een luisterend oor bieden. Niemand die zo goed snapt waar je stress vandaan komt als je collega die in hetzelfde schuitje zit. Laatst zei een zeer drukke medewerker van een callcenter tegen mij: “mijn partner thuis snapt niet dat ik me zo gestresst voel, mijn collega’s hier op het werk gelukkig wel”.

Naast helpende handen en een luisterend oor is het mogelijk om in teams samen oplossingen te zoeken voor de ervaren werkdruk en stress. Niemand weet zo goed hoe dit op te lossen dan de medewerkers zelf. En juist samen werken aan de oplossing hiervan geeft weer extra energie.

Helaas is het soms ook zo dat teams voor extra stress zorgen. Wanneer de samenwerking niet goed loopt ontstaan ergernissen. Soms groeien die zelfs uit tot conflicten. Ook het feit dat je in een team te maken krijgt met veel verschillende collega’s levert soms de nodige stress op. Want als jij als aanpakker volle vaart vooruit wilt en je hebt een heel beschouwende collega die er nog eens rustig over na wil denken, dan kost dat bakken met energie. Energie die je al gebruikt om je werk goed te doen.

Je kan dus zeggen dat teams fungeren als katalysator. Of teams dienen als vliegwiel om mensen gezonder te maken, of het omgekeerde gebeurt, de stress neemt alleen nog maar toe.

Van medewerkerstevredenheid naar teamtevredenheid

Het zou dus mooi zijn als er in organisaties meer oog komt voor de gezondheid van teams. Want dat gezondheidsvliegwiel levert veel op. Hoe mooi zou het zijn als organisaties naast (of in plaats van) medewerkerstevredenheidsonderzoeken ook teamtevredenheidsonderzoeken gaan organiseren. Om zo in kaart te brengen hoe gezond de teams in de organisatie zijn en om in te grijpen als dat onverhoopt nodig is. Teamtevredenheidsonderzoeken brengen in een vroeg stadium in kaart waar mogelijk problemen ontstaan in een team. Ingrijpen kan dan nog zonder dat er schade voor de medewerkers ontstaat. Door teams gezond te houden, houden teams medewerkers gezond. En daar heeft iedereen wat aan!

Hoe gezond is jouw team?