Samenwerken? Waarom zou je?

Waarom zou je nog samenwerken?

Dat de tijden veranderd zijn is niks nieuws. Met name de zeer snel ontwikkelde technologie maakt dat er een totaal nieuwe manier van werken is ontstaan. Door internet, telefoons met mails, skype, snapchat, google drive kun je werken waar je wilt en wanneer je dat wilt. Als je daarover doordenkt zou je gemakkelijk de conclusie kunnen trekken dat met deze nieuwe manier van werken het einde van de samenwerkcultuur in zicht is. Bij elkaar zijn om te werken hoeft ten slotte helemaal niet meer. Medewerkers gaan zelfstandiger en individueler te werk. Teams zijn ten dode opgeschreven.

Blijf samenwerken

Dat zou jammer zijn. Herhaaldelijk is onderzocht dat werk dat uitgevoerd wordt in teams beduidend beter en sneller uitgevoerd wordt dan werk dat door solisten wordt aangepakt. Het zou dus voor organisaties contraproductief werken als met de doorontwikkeling van technologie de samenwerking, en daarmee de productiviteit, afneemt.

Tijd dus voor het nieuwe samenwerken. Bij het nieuwe samenwerken gaat het niet om de kwantiteit van het contact, maar om de kwaliteit. Hier kunnen we veel leren van (mislukte) experimenten rond de zelfsturende teams en virtuele teams. De toverwoorden zijn leiderschap, structuur en cultuur.

Het nieuwe werken vraagt een stijl van leidinggeven die is gebaseerd op vertrouwen en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid. Maak teamleden verantwoordelijk voor de samenwerking. Faciliteer het ‘hoe’ (gaan we het doen), en laat het ‘wat’ los. Een deel van die facilitatie gaat over het beschikbaar stellen van de juiste communicatieve middelen; telefoon, chat, videoconferences. Structureer het gebruik hiervan. Maak duidelijke afspraken over wanneer het virtuele contact plaatsvindt en welk doel dat dient.

Stel elkaar de vraag wat samenwerken voor jullie betekent? Is samenwerken samen aan tafel zitten om een klus te klaren? Of is samenwerken dat iedereen vanuit zijn eigen plek werkt aan een gezamenlijke taak of doel en dat je de deelproducten met enige regelmaat bij elkaar brengt? Bij Mensen in Bedrijf voeren we deze discussie met enige regelmaat.

Ont-moet elkaar

Hoe makkelijk het ook is om los van elkaar te werken, fysieke contactmomenten blijven belangrijk. Maak die momenten dan ook de moeite waard. Geen eindeloze agenda’s met operationele punten, maar boeiende bijeenkomsten met reflectie en teamleren. Zo ontstaat een cultuur waarin teamleden weten wat ze alleen willen en kunnen doen, maar vooral ook een cultuur waarin de teamleden elkaar (virtueel) opzoeken als het echt iets oplevert. En dan is de technologie niet het einde van de samenwerkingscultuur, maar juist een nieuw begin ervan.

Hoe staat het met jullie reflectie en teamleren?