Straks hebben we elkaar hard nodig

Samenwerken in de anderhalvemetersamenleving

Wij kijken reikhalzend uit naar het moment dat er weer meer ruimte komt, dat wij onze klanten weer fysiek kunnen ontmoeten en dat wij onze sessies weer in levenden lijve kunnen uitvoeren. Ons werk als teamontwikkelaars is de afgelopen maand drastisch veranderd. Opeens zitten we met klanten te videobellen. Een groot deel van onze teamsessies is geannuleerd of verplaatst en wat wel doorgaat gebeurt online. We horen van onze klanten dat er juist nu een sterke behoefte is aan contact en verbinding. Even samen de dag starten met een online koffiemoment, of samen lunchen achter de PC.

We zijn in een nieuwe werkelijkheid gekomen. Er is niet alleen voor en na Corona, maar er is vooral tijdens Corona. In eerste instantie dachten en hoopten we dat we weer snel over zouden kunnen naar de periode na Corona. Maar ondertussen is wel duidelijk dat de huidige werkelijkheid nog geruime tijd de werkelijkheid zal zijn.  De nieuwe werkelijkheid heet de anderhalvemetersamenleving. Samenwerken in die anderhalvemetersamenleving vraagt aandacht van dezelfde vier dimensies die ook in de fysieke wereld belangrijk zijn:

  1. Bestaansrecht: wat is je doel, toegevoegde waarde
  2. Inrichting: hoe ben je georganiseerd, taakverdeling, benutten van mensen
  3. Dynamiek: hoe werk je samen, besluitvorming, communicatie
  4. Externe omgeving: wat is het krachtenveld.

Wat wij zien in deze onzekere tijd is dat er op elk van deze dimensies veranderingen plaatsvinden. Aandacht hiervoor is belangrijk: wat verandert er precies, hoe dealen we daar mee als team. Is de essentie van ons werk nog intact, of worden we bedreigt in ons voortbestaan? Is de manier waarom wij georganiseerd zijn en waarop we samenwerken nog wel passend bij de nieuwe werkelijkheid? En wat gebeurt er allemaal om ons heen? Hoe passen wij ons aan aan alle veranderingen in ons krachtenveld?

Daarnaast gebeurt er iets groepsdynamisch in teams: teams zijn in een nieuwe werkelijkheid gekomen, groepsdynamisch kun je zeggen dat ze weer in een startfase zitten. Dat vraagt iets van een leidinggevende: duidelijkheid, structuur en veiligheid. Mensen die thuis werken, of op afstand werken zullen allemaal op hun eigen manier daarmee omgaan, sommigen zullen genieten van de ruimte, anderen zullen zich er ongelukkig bij voelen. Aandacht voor de verschillen in beleving is ook belangrijk om iedereen aan boord te houden.

Juist in de nieuwe werkelijkheid hebben mensen elkaar nodig, is er behoefte aan verbinding, aan samenwerking. Lastig zat in de oude wereld, aan al helemaal in deze nieuwe wereld. Om je team te helpen in deze tijd en voor te bereiden op de tijd die komen gaat 5 tips voor samenwerking in de nieuwe werkelijkheid.  

  1. Erken de nieuwe werkelijkheid en wees je bewust dat ook deze veranderlijk is.
  2. Erken de verschillen in beleving van die nieuwe werkelijkheid en neem de tijd voor uitwisseling daarover
  3. Gebruik de vier dimensies om de nieuwe werkelijkheid te organiseren
  4. Wees je bewust dat er straks opnieuw een nieuwe werkelijkheid ontstaat. Behoud het goede van de huidige situatie en zet een nieuwe route uit richting de toekomst.
  5. En bovenal, maak het niet te groot. Het begint bij verbinding, neem de tijd voor een (online) kop koffie, vraag eens hoe het met je collega is, eet samen een broodje. Inspiratie nodig? Wij hebben 12 werkvormen op een rijtje gezet die je heel goed online met je team kan doen.

En wil je meer lezen? Lees dan eens dit artikel over leiding geven aan virtuele teams.

Betere prestaties als team?

Breng in kaart hoe effectief jouw team functioneert en waar jullie als team kunnen verbeteren

Doe de gratis teamtest