There is more wisdom in your body than in your deepest philosophy

The wisdom in your body

Privé activiteiten kunnen zo’n verrijking zijn voor je werk! Dat ervoer ik toen ik deel nam aan Buitenkunst. ‘Alle workshop begeleiders gaan nu in 9 woorden hun workshop omschrijven’ sprak de directeur van Buitenkunst. ‘Succes met kiezen lieve mensen’! Ik had van tevoren nog niet bedacht welke workshop ik die dag precies wilde volgen, dus volgde ik mijn gevoel. Eerst maar eens horen wat de thema’s van alle kleinkunstonderdelen zijn. Na bekendmaking van de onderdelen theater, zang en percussie was het tijd voor het thema van de dansworkshop. De Danser sprak daar de woorden waar ik nog steeds regelmatig aan denk: there is more wisdom in your body than in your deepest philosophy – een uitspraak van Friedrich Nietzsche. De haren op mijn armen stonden meteen recht overeind. Kippenvel. Ik voelde een sterk verlangen om dat te gaan ervaren met dans. Én ik had een sterk gevoel van herkenning vanuit mijn werk als teamcoach.

The wisdom

De dag stond in het teken van improvisatiedans. In eerste instantie naar binnen gericht, door middel van een begeleide meditatie, ons eigen lichaam voelend en vervolgens volgend door de ruimte heen. Daarna in contact met elkaar, in interactie. Ik was verrast door mijn eigen lichaam. In interactie met mededeelnemers ontstonden, afhankelijk van de ander, bewegingen die ik nog niet eerder had gemaakt. Ook voelde ik haarfijn aan met wie ik een dansklik had, met wie ik graag het contact op zocht. En ik ervoer dat steeds opnieuw bewust zijn van mezelf en mijn ruimte bijdroeg aan het open staan voor contact met een ander.

Herkenning in mijn werk

Dit is wat we deelnemers ook laten ervaren bij de methodiek Deep Democracy! “Follow the wisdom of your body” zeggen we. In een ‘gesprek op voeten’ vragen we mensen letterlijk om hun plek in te nemen in de ruimte. Sta je prominent vooraan, of ben je op afstand, beschouwend? Er is ruimte voor mensen die zich gemakkelijk uitspreken én we geven ruimte aan hen die voelen hoe ze zich verhouden tot een standpunt. Iemand geeft een stelling/mening/idee en iedereen laat zien hoe aangehaakt zij zijn door dichterbij of verder weg te gaan staan.

Ook in de werkvorm ‘Pijlen Gooien’, waarin we polariteiten tegenover elkaar zetten, nodigen we teamleden uit om te voelen wat het standpunt met hen doet. Juist door 2 energievelden neer te zetten wordt helder waar de inhoudelijke discussie nu werkelijk over gaat. Op een dieperliggend niveau gebeurt van alles. We nodigen teamleden uit om te luisteren naar wat hun lichamen hen vertellen. Wat raakt je? Wat is blijkbaar echt van belang voor je? Je leert jezelf en je collega’s steeds beter kennen.

Hoe ervaringen kunnen bijdragen

Sinds de dagworkshop op Buitenkunst voel ik meer en meer mijn lichaam en haar wijsheid. Met name in de teamsessies waarin we Deep Democracy gebruiken komt dat naar voren en kan ik daarmee teams begeleiden om hun volledige potentieel te benutten. Met Hoofd, hart en handen.