Yes het is een puinhoop!

Yes het is een puinhoop!

Inmiddels heb ik al veel mogen ervaren in de wondere wereld van teamontwikkeling bij Mensen in Bedrijf. De uitdaging bij teamontwikkeling is de juiste interventie op het juiste moment doen. Geweldige ervaring als die twee samenvallen. Zo ervoer ik in mijn allereerste acquisitie gesprek…

Een passend antwoord

Lichtelijk gespannen, boordevol nieuwsgierigheid, ging ik met mijn collega Inge op weg naar Zorgspectrum. Aan tafel vertelt de teamleidster over haar teams en haar zorgen. De verschillende teams hadden veel wisselende leidinggevenden gehad, zij was nummer 6. Dit maakte dat de teams niet zomaar zaken van haar aannamen, maar zelf zeiden waar het op stond en hun eigen waarheid volgden. Enerzijds was dit iets positiefs, ze stelden zich niet meer afhankelijk van een teamleider op. Anderzijds was het nu een jungle waarin ieder voor zich nadacht en handelde naar hoe hij/zij het zag. Afspraken werden niet nagekomen, teamleden waren veelal gefrustreerd en geroddel en achterklap waren aan de orde van de dag. De teamleidster snapte waar dit gedrag vandaan kwam en wilde haar teams zo goed mogelijk begeleiden in het hervinden van veiligheid en vertrouwen. “Mijn droom is dat iedereen zich weer vrij voelt in zijn/haar hoofd”, zei ze.

Haar vraag was: Hoe komen we uit deze puinhoop? Hoe kunnen wij een gezamenlijke werkwijze hanteren waar iedereen achterstaat én wat ten goede komt voor de cliënten?

De schone kunsten van…

Daar kunnen wij wel wat mee zongen we bijna! “Deep Democracy is namelijk bij uitstek een methodiek die helpt bij het vinden van een gezamenlijke waarheid. We gaan van de ontstane puinhoop nu de vruchten plukken! Deze methodiek gaat uit van het metafoor van een groepsijsberg, waarin zich onder de waterlijn spanningen, frustraties, onzekerheden bevinden waar niet iedereen van op de hoogte is. Door de waterlijn te laten zakken, kan het team zelf aan de slag met wat er allemaal speelt” vertelde Inge. “Dat wat onder de waterlijn zit neem je hierdoor serieus, iedereen wordt gehoord, alle meningen doen ertoe”, vulde ik aan. Ik had pas 2 levels Deep Democracy gevolgd, maar ik kon al vlekkeloos aanvullen omdat het naadloos paste op dit vraagstuk. Dit is wat teams nodig hebben besefte ik mij! Namelijk ruimte krijgen waarin iedereen zich veilig en geroepen voelt om te zeggen wat er gezegd moet worden.

Door de ontstane puinhoop was dit team haar afhankelijkheid van een teamleider al verloren. We benutten deze situatie door de teamleden te leren hoe ze zelf afspraken konden maken, zonder tussenkomst van een teamleider. Het was zaak om ieders ervaringen te horen en de wijze lessen te verzilveren. Door actief naar het minderheidsstandpunt te luisteren werd onbekende wijsheid toegevoegd.

Het resultaat

Er is gelachen en gehuild, gepraat en geluisterd, in stilte of juist vol in beweging. Teamleden pakten de ruimte om zich uit te spreken en met elkaar zaken te onderzoeken. Iedere teamdag verliep compleet verschillend. De veiligheid groeide en nieuwe afspraken werden gemaakt. Zoals de teamleidster zei: het zelfcorrigerend vermogen in de teams is toegenomen. Enkele teamleden lieten weten dat er weer muziek klonk op de gangen.